Day: May 11, 2023

סיטרואן לעזוב את WRC אלא אם כן מכוניות ומשאיות מפגשות הולכות היברידיותסיטרואן לעזוב את WRC אלא אם כן מכוניות ומשאיות מפגשות הולכות היברידיות

סיטרואן לא סביר להישאר באליפות העולם הראלי מעבר לשנת 2020 אלא אם כן יצרני הכללים של הספורט מציגים חשמל מסוג כלשהו לקטגוריית הספורט, הזהיר מנהל העסקים. ליצרן הצרפתי היסטוריה ארוכה